söndag 21 oktober 2012

Har vi generellt svårt för kvinnor med makt?Att Sverige historiskt sett inte direkt varit ett jämställt land när det handlar om vilka som styrt vårt kära land, torde knappast komma som någon överraskning för någon.  Det har mestadels varit män som regerat samtidigt som kvinnor, inte minst yngre kvinnor, snällt fått titta på från sidlinjen. I den moderna tid vi lever i idag, 2012, skulle man kunna tro att dessa föråldrade föreställningar borde vara kasserade sedan länge, men så tycks inte vara fallet.

I dagens Aftonbladet står det att läsa att var tredje läsare vill göra sig av med Annie Lööf ur regeringen.  Nu är jag väl medveten om att viljan att sparka ut Lööf inte enbart beror på hennes kön, utan att det är en naturlig följd av den ­förtroendekris som hon och näringsdepartementet gått igenom i spåren av fest­skandalen, men samtidigt bör man nog ändå inte utesluta möjligheten att Lööf döms hårdare pga. att hon är en ung kvinna. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar